Gwisg ysgol – School uniform

Gwisg ysgol – School uniform


Rydym wedi sylwi bod llawer iawn o siwmperi/cardigans a.y.y.b ym masgedi Dillad Coll y ddau Gyfnod Allweddol.  Wrth fynd drwyddynt, gwelwyd nad oedd enwau’t plant ar yr eitemau hyn.  Mae’n hanfodol bod enw eich plentyn ar bob eitem o’irwisg ysgol.

Bydd yr eitemau yn cael eu harddangos yn y Neuadd yn ystod y Pnawniau Agored ar Chwefror 19eg a’r 20fed.

We have noticed that there are a great number of items of clothing jumpers/cardigans etc. in the Infant and Junior lost and found baskets.  We have been through them all and none have the children’s name on them.  It is imperative that all items of school uniform have your child’s name on.

The lost and found items will be on display in the school hall during the open afternoons February 19th & 20th