Gwybodaeth ddiweddaraf – Latest information

Rhennir y wybodaeth dderbyniwyd y bore ‘ma gan yr Awdurdod Addysg Lleol fel y cafwyd hwnnw oddi wrth y Bwrdd Iechyd. 
The information received this morning from the Local Education Authority is shared with you – information which was shared by the Health Board.