HEDDIW / TODAY

08/02/24
Mae darpariaeth a lincs amrywiol ar gael i’r disgyblion ar wefan yr ysgol os y dymunwch. Ewch i’r adran Plant. 
Fe fyddai’n braf gweld lluniau o’r disgyblion yn mwynhau yn yr eira – rhannwch y lluniau ar Seesaw a/neu Teams. 
Cofiwch hefyd am ein pleidlais Dydd Miwsig Cymru – gweler y linc isod.  Mae’r holl ganeuon wedi ei rhestru ar yr atodiad, ac mae rhestr chwarae  arbennig ar Spotify. 

Provision and various links are available for the pupils on the school website if you wish.  Go to the Children area.


It would also be wonderful to see the pupils enjoying the snow – please share photos on Seesaw and/or Teams. 

Also, please remember about our Dydd Miwsig Cymru vote – please see links below.  All the songs are listed on the attachment and there is also a special playlist created on Spotify.