Her Olaf Goginio / Last Cooking Challenge for this term

Hwn fydd yr Her olaf Goginio am y tymor yma a mae o wir yn un da i arbrofi yn y gegin! Tybed fedrwn ni cael llawer o blant i gymeryd rhan yn ystod yr wythnos olaf? Cofiwch ebostio eich lluniau at Mrs Coulman. 

This will be the last Cooking Challenge for this term and it certainly is a great one to experiment with. It would be great to have lots of the children take part. Remember to email your photos to Mrs Coulman.