Heriau Coginio / Cooking Challenges

Heriau Coginio Ysgol Glanrafon

Ysgol Glanrafon Cooking Challenges

Bydd her coginio newydd ar yr ap, pob Dydd Llun.

A new cooking challenge will be posted on the app every MondaY.

Mae coginio cymaint yn fwy na pharatoi bwyd yn unig. Mae plant bach yn gallu dysgu am wyddoniaeth, mathemateg, siarad a darllen, gwneud dewisiadau iachus, bod yn greadigol, cymryd risg, cyfathrebu ac adeiladu perthnasau. Mae coginio yn weithgaredd gwerthfawr a phwysig mewn datblygiad plentyn. Mae coginio a pharatoi bwyd yn datblygu sgiliau plant ar draws y cwricwlwm.

Wrth baratoi i goginio gyda’ch gilydd,fe fydd yn cynnig profiad i gyflwyno a defnyddio iaith lafar ac ysgrifenedig. Bydd y plant yn gallu mynegi eu hunain yn greadigol gan ddefnyddio’u dychymyg. Mae coginio yn hybu sgiliau darganfod ac annibyniaeth.

There are many benefits for cooking. Hands on cooking activities help children develop confidence and skill. Following recipes encourages children to be self- directed and independent, it also teaches them to follow directions and develop problem-solving skills.

Cooking offers the opportunity to develop language development by linking it to all other areas, including Mathematics, Science, Social Studies, Arts, and Literacy. Cooking encourages children’s thinking, problem-solving, and creativity. It also allows children the opportunity to use the knowledge they have and apply it by counting, measuring, following a sequence, following directions, and cause and effect.