HMS 24/02/20 Inset Training Day

PWYSIG – Cofiwch DIM ysgol i ddisgyblion Dydd Llun, Chwefror 24ain. Mae’n ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. 
IMPORTANT – Remember NO school for pupils on Monday, February 24th. It is a staff training day.