Holiadur Alergedd ac Anoddefiadau /Allergy and Intolerance Questionnaire

Nodyn bach sydyn i’ch atgoffa i lenwi’r Holiadur pwysig am Alergeddau ac Anoddefiadau eich plantyn/plant. Plis cliciwch ar y linc isod.   Diolch                        Just a quick reminder to ask you to fill out the important Allergy and Intolerance questionnaire for your child/children. Please click on the link below.  Thank you   
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C0_veM2VikGYQiSnQQ2YZF2dGpI2S8VCmJJvAXh1I7VUOUc5VzFDWFhHNUxaV0hCUldUSlA0N1VCRi4u