Holiadur Dewis Cinio / Lunch Choices Questionnaire

Mae dal canran uchel iawn o rieni heb gwblhau yr holiadur dewis cinio. Rydym angen y wybodaeth yma mor funa a phosib er mwyn gyrru yr archeb i’r Sir. Os nad ydych yn mynd i lenwi’r holiadur erbyn heno, ni fedrwn warantu y bydd eich plentyn yn cael y brechdan mae nhw wedi gobeithio ei gael. 

There is still a high percentage of parents that have still not completed the Lunch Choices questionnaire. We need this information asap so we can send our order to the County. If you have not filled this in by tonight, we cannot guarantee that your child will receive his/her preferred choice of filling.


Diolch yn fawr.