Holiadur / Questionnaire

 

Yn dilyn ymlaen o’r llythyr dderbynioch ddoe, wele’r holiadur y gofynnir i chi ei lenwi ar gyfer pob disgybl o fewn eich teulu erbyn hanner dydd, ddydd Mawrth nesaf, Mehefin 9fed. os gwelwch yn dda. Bydd yr ymatebion yn ein cynorthwyo gyda’n trefniadau ar gyfer y cyfnod fydd yn dechrau ar Fehefin 29ain. hyd at Orffennaf 24ain. Mae’n hanfodol eich bod yn llenwi’r holiadur hwn ar gyfer pob disgybl os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch i chi ymlaen llaw.

Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn eto’n fuan.

Following on from the letter you received yesterday, here is the questionnaire which you are asked to fill in for every pupil within the family by 12.00, mid day next Tuesday, June 9th. please. The responses will assist us with the arrangements from June 29th. to July 24th. It is essential that you fill in the questionnaire for each pupil please. Very many thanks.

Further information will follow again soon.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdUNkxBOVNBQ0lCWDkyVENZSk0yN1ExTThJQS4u