Hwdis Bl 6 / Year 6 Hoodies

Neges gan Darren/A message from Darren
Rhieni Bl.6 / Yr.6 Parents
Hwdis plant Bl.6.
Y pris am rhain ydy £20 ar gyfer meintiau plant a £25 ar gyfer meintiau oedolion. Oes modd i chi cofio ebostio fi [email protected] gyda’r maint hoffech, enw llawn eich plentyn a pha ‘nickname’ hoffech ar gyfer eich plentyn os nad ydych wedi neu eto. DIM HWYRACH NA DYDD MERCHER MEHEFIN 3. Ar o i mi dderbyn ebost gan pawb mi wnai anfon manylion talu atoch.
Yr.6 Leavers Hoodies.
They are £20for child sizes and £25 for adult sizes. Please remember to email me [email protected] with the size, full name and the nickname your child would like on their hoody no later than WEDNESDAY JUNE 3. Once I have received everyones order I will send you further details for payment.
Diolch
Darren