Hwyl am Hanner

Hwyl am Hanner

Blwyddyn Newydd Dda Pawb!

Gobeithio cawsoch Nadolig da ac eich bod chi gyd yn iach!

Mae’r amser o ddysgu o bell yn nol, ac rydym ni fel rhieni yn trio creu strwythur i’r diwrnod sydd yn eithaf tebyg i’r diwrnod arferol yn yr Ysgol.  Gwaith yn y bore, brêc, bach mwy o waith, cinio, Amser chwarae a.y.y.b.

Er mwyn helpu gyda’r strwythur rwyf yn cynnig 3 gweithgareddau hwylus hanner awr amser cinio Dydd Llun, Mercher a Gwener am hanner dydd!

Bydd y gweithgareddau yn amrywio o Helfa Drysor, cwis, gemau gwirion a.y.y.b.

Bydd y sesiynau yn digwydd yn rhithiol ar TEAMS a bydd angen cofrestru ar eu cyfer.

Dyma chi’r linciau i gofrestru am ba bynnag diwrnod sydd yn well gyda chi, neu mae croeso i chi ymuno yn y tri. Mae yna sesiynau am y dair wythnos nesaf cychwyn dydd Llun 11/01/2021 a bob sesiwn 12:00 – 12:30.

Mae’r system cofrestru yn un newydd ond yn galluogi chi i archebu nifer o sesiynau ar yr un pryd.  Ond os ydych yn cael unrhyw drafferth e-bostiwch fi [email protected] ac mi wnâi trio’ch cefnogi.

Llun – https://bit.ly/2MExSVf

Mercher – https://bit.ly/3pSit1Q

Gwener – https://bit.ly/2JNYDFx

Diolch


Darren Morris

Swyddog Cymunedol Fflint a Wrecsam

Hwyl am Hanner

Happy new year everyone!

Hope you had a good Christmas and that you are all well!

The time of distance learning is back, and we as parents are trying to create a structure for the day that is quite like the normal day at School.  Morning work, brake, a little more work, lunch, playtime etc.

To help with the structure I am offering 3 30 mins fun lunchtime activities on Monday, Wednesday and Friday at midday!

Activities will range from Treasure Hunt, quiz, silly games etc.

The sessions will take place digitally over TEAMS and will need to be registered.

Here are the links to sign up for whatever day you prefer, or feel free to join all three.  There are three weeks of sessions starting Monday 11/01/2021 and each session will be 12:00 – 12:30.

The registration system is new to nut it allows you to book multiple sessions in one go. But if you have any problems email me [email protected] and I’ll try to support you.

Monday – https://bit.ly/2MExSVf

Wednesday – https://bit.ly/3pSit1Q

Friday – https://bit.ly/2JNYDFx

Thank you

Darren Morris

Flint and Wrexham Community Officer

Darren Morris

Urdd Gobaith Cymru

Swyddog Cymunedol / Community Officer |  Urdd Gobaith Cymru  |  Tŷ Panton | Dinbych | LL16 3TL

07976 003323

Ystyriwch yr amgylchedd, Oes angen argraffu’r e-bost yma?

image001.jpgimage002.png

image003.jpg