Hwyl fawr/Goodbye

Pob dymuniad da i Miss Llio Davies a Miss Megan Williams wrth iddynt adael Glanrafon a mynd i deithio flwyddyn nesaf. Good luck to both teachers for next year and the future.