Hwyl fawr Miss Jones – Radio Cymru a Pnawn Da

Mae rhai disgyblion yr Adran Iau wedi bod yn dewis ei hoff ganeuon ar gyfer slot Tiwn Teams ar BBC Radio Cymru 2.  Roedd un clip bore ma rhwng 7.30 a 7.45, ac mae’r gweddill yr un amser wythnos yma. Mae posib ail-wrando ar y rhaglenni hefyd.

Roedd cyfarchion arbennig ar gyfer Miss Jones ar raglen Pnawn Da ar S4C prynhawn ma. Mae’r cyfarchion tua 32 munud mewn i’r rhaglen. 

https://www.s4c.cymru/clic/programme/821174034

Nos fory, Mawrth 23ain, bydd Miss Jones yn cael ei chyfweld yn fyw ar BBBC Radio Cymru ar raglen Geraint Lloyd am tua 10.35 y nos. Eto bydd cyfle i ail-wrando ar y cyfweliad ar diwrnod canlynol.

Some of the Junior children have been choosing their favourite song for BBC Radio Cymru 2. There was one clip this morning, and the others are played between 7.30 and 7.45 each day. 
If you saw Pnawn Da on S4C today, you would have seen some of the school staff and children wishing Miss Jones a very happy retirement. Scroll to around 32 minutes to hear the best wishes. 

https://www.s4c.cymru/clic/programme/821174034

Miss Jones will be interviewed live on the radio with Geraint Lloyd on BBC Radio Cymru tomorrow evening at 10.35 p.m.