Hyfforddiant Beicio Bl.6 / Year 6 Bikeability

Fe fydd hyfforddiant beicio ‘Bikeability’ Blwyddyn 6 yn cychwyn ddydd Llun nesaf, 18fed o Fawrth. Fe fydd angen beic ar y disgyblion sy’n cymryd rhan drwy’r wythnos. Mae croeso i’r disgyblion ddod a’u beiciau i’r ysgol erbyn dydd Gwener yma os yn haws. Fe fydd y beiciau yn cael eu cadw yn y neuadd dros nos. Fe fydd angen helmed, dillad sbar a thywel ar y disgyblion bob dydd.

Year 6’s Bikeability training will commence next Monday, March 18th. The pupils taking part will need a bike for the whole week. The pupils are welcome to bring their bikes to school by this Friday if it’s easier. The bikes will be kept in the hall overnight. The pupils will need a helmet, spare clothes and a towel every day.