Jamborama -Rhieni Bl/Yr 4 a 5 parents

Cawsom ar ddeall y pnawn ‘ma fod lle i rieni fynd i Gapel Bethesda bore fory, Medi 25ain. am 10 a.m. i ymuno yn y Jamborama os y dymunant hynny.
We have been informed this afternoon that there will be spaces in Bethesda Chapel for parents to attend the Jamborama tomorrow, September 25th. at 10 a.m.if they so wish