Llangrannog

Rydym yn gobeithio dychwelyd i Ysgol Glanrafon erbyn 5.30/5.45 – ychydig yn hwyrach na’r disgwyl.  Mae hyn yn amlwg yn ddibynnol ar draffig – byddwn yn gyrru neges pellach os byddwn yn hwyrach. Fe fydd y bws yn dod i’r safle wrth y giât waelod a byddwn yn rhyddhau’r disgyblion oddi ar y bws pan fyddwn yn gweld fod rhiant yno i’w casglu. Peidiwch a pharcio yn y safle bws os gwelwch yn dda!

We hope to return to Ysgol Glanrafon by 5.30/5.45 – a little later than expected. This obviously depends on traffic but we will send a further update if we will be later. The bus will come to the bus stop by the bottom gate and we will let the pupils off the bus when we can see a parent there to collect them. Please do not park in the bus stop!