Lliwiau’r Hydref – Autumn Colours

Fe’ch hatgoffir fod pawb yn cael dod i’r ysgol mewn dillad yn lliwiau’r Hydref fory, ddydd Gwener, Hydref 23ain. a thalu £1 tuag at Gymdeithas Chwilio ac Achub Gogledd Ddwyrain Cymru am gael gwneud hynny. Edrych ymlaen at weld y lliwiau amrywiol!
You are reminded that everyone is allowed to come to school in clothes of Autumn colours tomorrow, Friday, October 23rd and contribute a £1 towards the North East Search and Rescue Society for doing so. Looking forward to seeing the variety of colours!