Lluniau Dosbarthiadau-Tempest-Class photos

Annwyl Riant/Gofalwr,

Mae eich llun Grŵp diweddar nawr yn barod i’w weld a’i brynu yn https://htmp.st/YsgolGlanrafon22
Bydd opsiwn “dosbarthu i’r ysgol” am ddim ar agor am tua 14 diwrnod, fel arall mae danfoniad cartref ar gael am £5 am bostio a phacio. Mae’r 14 diwrnod yn dechrau pan roddir yr archeb gyntaf.
Os oes angen cymorth arnoch ffoniwch 01736 751555 (opsiwn 3) neu cliciwch ar cysylltwch â ni ar yr hafan. 
Diolch yn fawr, 
Ffotograffiaeth Tempest