Lluniau Tempest Photos

Bydd archeb lluniau Tempest yn cael ei hanfon dydd Mercher, Hydref 23ain– felly mae’n hanfodol i chi anfon yr archebion i mewn cyn hynny os gwelwch yn dda.

The Tempest photograph order will be sent on Wednesday, Hydref 23rd – therefore it is imperative that you send in your order by then please.

Llawer o ddiolch/Many thanks