Lluniau Tempest Photos

Cofiwch – lluniau Tempest fory. Bl 5 a 6 i wisgo gwisg ysgol i’r ysgol ond dod a dillad Addysg gorfforol mewn bag os gwelwch yn dda.
Remember – Tempest photos tomorrow. Years 5 & 6 to wear school uniform to school please and bring PE kit in a bag.
Diolch.