Lluniau Trip Bl 3 a 4 Photos

Mae yna luniau gwych o ddisgyblion Bl 3 a 4 ar Trydar yn mwynhau eu trip i Groundworks. Dilynwch y linc ar yr app neu dilynwch @YsgolG. Does dim angen i chi gael cyfrif i weld y lluniau.

There are some excellent photos of the Year 3 & 4 trip on Twitter. Follow the link on the app or follow @YsgolG. You do not need a Twitter account to see the photos.