Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd 2024 Success

Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Ysgol Glanrafon am berfformiadau gwych yn yr Eisteddfod wythnos diwethaf. Rydym yn hynod o falch o bob un plentyn am gynrychioli yr ysgol a’r Sir. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion anhygoel, i chi fel rhieni am eich cefnogaeth cyson ac hefyd i’n hathrawon am ei hymrodddiad. 
Huge congratulations to Ysgol Glanrafon’s pupils on their performances at the Urdd Eisteddfod last week. We are extremely proud of all of them for representing the school and the County.  We would like to thank our amazing pupils, you as parents for your continued support and to our staff for their commitment. 
Dyma’r canlyniadau a hefyd lincs i chi wylio y perfformiadau a ddaeth i’r brig. / Here are the results with links for you to see the performances. 


Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau – Alaw – 2il


Perfformiad Theatrig i Grwp Bl 6 ac iau – Elain, Elan, Elis ac Owain – 2il


Deuawd Bl 6 ac iau – Elis ac Elain – 3ydd


Parti Unsain – Parti Glanrafon – 2il