Mabolgampau Bl 1 a 2 – 7/7/23 – Year 1 & 2 sports day

  Mae’r tywydd yn edrych yn ffafriol yfory, felly byddwn yn cario mlaen â Mabolgampau Blwyddyn 1 a 2 prynhawn fory. Gall disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff (crysau-T Gwyn, siorts du) Ac mae croeso i chi eu casglu o’r dosbarth ar y diwedd os dymunwch.

The weather looks favourable tomorrow so we will go ahead with the Year 1 and 2 sports Day tomorrow afternoon. Pupils can come to school in their P.E kit (White T-shirts, black shorts) And you are welcome to collect them from class at the end if you wish.