Mabolgampau Bl 3,4 5 a 6

BLWYDDYN 3, 4, 5 A 6 / YEARS 3, 4, 5 AND 6
Mae croeso i’r disgyblion wisgo crys-t lliw/siwmper lliw ei llys ar gyfer Mabolgampau Bl 3, 4, 5 a 6. Os nad yw hyn yn bosib, gofynnwn iddynt wisgo crys-t gwyn a siorts du Addysg Gorfforol gyda trainers. Nid ydym yn disgwyl i neb brynu crys-t lliw yn arbennig ar gyfer Mabolgampau.
ALUN – MELYN/YELLOW DANIEL – GWYN/WHITE GARMON – COCH/RED FFLINT – GWYRDD/GREEN 
The pupils are more than welcome to wear their house colour for Sports Day next week – a t-shirt or jumper. If this is not possible, we ask them to wear a white t-shirt with black shorts and trainers. We do not except anyone to buy a coloured t-shirt especially for Sports Day.