Mabolgampau Bl. 3,4,5,6 – Years 3,4,5,6 Sports.

Gan fod rhagolygon y tywydd yn dda ar gyfer fory, cadarnheir y bydd mabolgampau ar gyfer disgyblion Blynyddoedd 3,4,5 a 6 yn digwyddbore fory, dydd Iau, Mehefin 27ain am 9.30 a.m. 

Cofiwch ddod a chadeiriau efo chi os gwelwch yn dda.

As the weather forecast is good for tomorrow, we confirm that the Years 3,4,5,6 Sports will be heldtomorrow morning, Thursday, June 27th. at 9.30 a.m.

Please bring your chairs with you!