Mabolgampau Bl 5 a 6/ Year 5 & 6 Sports Day

Yn anffodus oherwydd fod y cae yn wlyb iawn a rhagolygon y tywydd ar gyfer fory yn anffafriol, bydd rhaid gohurio’r mabolgampau ar gyfer Bl 5 a 6 eto.  Rydym yn gobeithio y bydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 13/7/23 am 12:30pm. Gyda Picninc Blwyddyn 6 i ddilyn.  Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. Ond fel y gallwch ddeall, mae hyn allan o’n dwylo ni. Diolch
Unfortunately due to the field being very wet and the weather forecast for tomorrow being unfavorable, the sport day will have to be postponed for Yrs 5 and 6 again. We hope it can now take place on Thursday 13/7/23 at 12:30pm. With the Year 6 Picnic to follow. Sorry about any inconvenience this may cause. But as you can understand this is out of our hands. Thank you