Mabolgampau C.A. 2 -K.S. 2 Sports.

Am resymau iechyd a diogelwch ac oherwydd nad yw rhagolygon y tywydd yn dda, nid oes dewis ond GOHIRIO’R mabolgampau y pnawn ‘ma.

Bydd dyddiad newydd yn cael ei drefnu unwaith y bydd darogan am dywydd gwell.

For health and safety reasons and due to the weather forecast, we have no choice but to POSTPONE the sports scheduled for this afternoon.

A new date will be arranged once the weather is more settled.