Mabolgampau / Sports Day

Dyddiadau ac Amseroedd / Dates and times :-

Dydd Mawrth, Mehefin 5ed  – Bl 1 a 2 – bore am 10.30 y.b.

Tuesday, June 5th – Years 1 and 2 – Morning at 10.30 a.m. 

Dydd Mawrth, Mehefin 5ed  – Bl 3,4,5 a 6 – prynhawn am 1 o’r gloch.

Tuesday, June 5th – Years 3,4,5 and 6 – afternoon at 1 o clock. 

Dydd Mercher, Mehefin 13eg – Meithrin a Derbyn – bore am 9.30y.b.

Wednesday, June 13th – Nursery and Reception – morning at 9.30a.m.

Mae croeso i chi ddod a chadair gyda chi i’r Mabolgampau.

You are welcome to bring your own chair to the Sports. 

Wrth gwrs, mae’r uchod yn ddibynnol ar y tywydd.

Of course, the above is dependent on the weather.