MABOLGAMPAU Y BLYNYDDOEDD CYNNAR

Rydym wedi penderfynu GOHIRIO Mabolgampau y Blynyddoedd Cynnar bore heddiw gan fod hi’n andros o wlyb dan draed ac yn oer iawn. Byddwn yn gadael chi wybod cyn gynted a phosib am ddyddiad arall.
We have decided to POSTPONE the Early Years Sport’s Day due to the fact that it is very wet and cold. We will let you know regarding the new date as soon as possible.