Meithrin a Derbyn

Sioe Cyw yn cynnal gweithgareddau  yn y neuadd 9.30-10.30 yfory dydd Gwener 25/1122 Os nad ydych yn fodlon i S4C rannu llun/fideo o’ch plentyn a fedrwch chi adael I ni wybod trwy ffonio’r ysgol neu ebost i [email protected] 
Cyw (Welsh S4C) coming to do activities in the hall 9.30-10.30am 25/11/22 If you do NOT want your child’s picture/fideo shared by S4C please let us know asap by telephone or email [email protected]. Diolch