Meithrin, Derbyn & BL 1, Reception and Nursery

At sylw rhieni y Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1.

Fel rhan o’n gwaith dosbarth ddechrau’r tymor hwn, hoffem i’r disgyblion ddod a ffotograffau i’w trafod a’i defnyddio. Gallwch yrru hyd at 4 ffotograff e.e teulu, anifail anwes, diddordebau, hoff degan.

Hoffem i’r lluniau hyn gael eu hanfon i’r ysgol erbyn dydd Llun Medi 11eg.

Parents of Nursery, Reception an Year 1.


As part of our class work this term we would like the pupils to bring in some photographs for us to use and discuss in class. A variety of up to 4 photos can be sent into school i.e family, pets, hobbies, favourite toys.
Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.