Meithrin – Nursery

Os gwelwch yn dda a wnewch chi wasgaru ar hyd y buarth pan yn dod i nol  y plant-
o’r Meithrin yn lle sefyll mewn llinell – gan ei fod yn haws i’r staff adnabod y rhieni.
Llawer o ddiolch
Please can you space yourselves out on the yard when picking the children up from Nursery instead of forming a line – as it makes it easier for the staff to recognise parents.
Many thanks