Meithrin – Nursery 2019-2020

Os oes gennych blentyn, neu y gwyddoch am rywun sydd a phlentyn, a fydd yn dair oed erbyn Awst 31ain 2019, ac yn awyddus iddo ef/hi ddod i Ysgol Glanrafon, cofiwch gofrestru’r plant ar wefan Sir y Fflint erbyn heddiw, dydd Gwener, Chwefror 20fed.

Llawer o ddiolch.


If you have a child, or you know of someone who has a child who will be three by August 31st. 2019, and wish him/her to attend Ysgol Glanrafon, please register the children on the Flintshire website by today, Friday, February 22nd.

Many thanks.