Meithrin / Nursery

Fel sbardun i’n thema y tymor olaf, rydym am gael diwrnod yn plannu. Gofynnwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol ddydd Mawrth y 9fed o Ebrill mewn dillad addas i balu a phlannu. Diolch.

As part of our theme during our last term, we will be having a day of gardening. We ask kindly that the pupils come to school in appropriate clothingon Tuesday 9th of April. Thank you.