Meithrin Plus

Neges byr i ddeud y bydd cyfarfod i’r rieni plant sy’n mynd i Meithrin Plus, dydd Llun nesaf, Medi 24ain, am 7.30 yn nhafarn y Swan, Gwernymynydd.

Croeso i bawb.

Just a short note for the parents of the Meithrin Plus pupils – there will be a meeting on Mondahy evening, September 24th at 7.30 in the Swan, Gwernymynydd.

Everyone is welcome.