Merched Bl.5a6 / Year 5&6 Girls

Fe fydd merched blwyddyn 5 a 6 yn derbyn hyfforddiant pêl-droed yfory (Ebrill 4ydd). Fe fydd angen dillad addysg gorfforol addas arnynt. Nid oes rhaid iddynt wisgo esgidiau pêl-droed ond mae croeso iddynt wneud os ydynt yn berchen ar rai.
Year 5&6 girls will be taking part in football training tomorrow (April 4th). They will therefore need appropriate PE clothing. They don’t have to wear football boots but they are welcome to do so if they have some.