Minecraft for Eduaction

Er gwybodaeth, gall plant gael mynediad i Minecraft for Education drwy ei cyfrif Hwb. Hefyd, mae’r Minecraft Buildathon siwr o apelio at nifer fawr o blant. Y cwbl sydd angen i chi wneud ydy chwilio am Minecraft Buildathon er mwyn cofrestru. Pob hwyl!  

For your information, your child can access Minecraft for Eduaction through their Hwb account. Also, the Minecraft Buildathon is sure to appeal to lots of children. All you need to do is Google Minecraft Buildathon so that your child can register. Good luck!