Nadolig/Christmas

Rydym wedi trefnu i pob grwp o ddisgyblion i ganu ambell i gan ar yr iard.  Fe gewch chi (2 berson o’r teulu) ddod i wylio os yw’r tywydd yn caniatau.   Ar school gateway fe fedwrch chi’n gallu archebu eich lle.  Mae angen archebu 1 lle ar gyfer 2 ohonoch.   Bydd School gateway yn barod i dderbyn archebion lle ar 30ain o Dachwedd am 5yh.  Rydym yn ceisio sicrhau nad oes gormod o rieni ar safle’r ysgol.   Efallai y bydd raid i ni ohurio os yw’r tywydd yn ein herbyn neu os yw achosion Covid yn dal i godi.  Mi fyddwn yn creu recordiad i chi.

We have organised each group to perform some songs on the yard weather permitting. You can come (2 people each family) to watch the children sing.  We have set up school gateway for you to book a place.  You need to book 1 place for 2 people.  School Gateway will be live to book your place from Tuesday 30th November at 5pm. We are trying to ensure that there are not too many parents on the school yard. We may have to cancel at short notice because of the weather or if Covid cases are too high.  We will record the pupils singing and share it with you.

pdf icon Nadolig-21.pdf