Neges gan Tempest/Message from Tempest

Annwyl Rieni,


Ydych chi wedi archebu eich lluniau ysgol eto? Nodyn i’ch atgoffa’n gwrtais mai’r dyddiad cau i gael cyflwyniad am ddim yn ôl i’r ysgol yw dydd Sul 9 Hydref 2022.  Archebwch drwy wefan Tempest gan ddefnyddio eich ddolen unigryw neu ewch i www.tempest-orders.co.uk
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich lluniau, mae croeso i chi gysylltu â Tempest ar 01736 751555 (opsiwn 3).
Llawer o ddiolchDear Parents,

Have you ordered your school  photos yet? A polite reminder that the closing date forfree deliveryback to school isSunday 9thOctober 2022. Order through the Tempest website using your unique link or visitwww.tempest-orders.co.uk

If you need any assistance in ordering your photos, feel free to contact Tempest on 01736 751555 (option 3).

Many thanks,