Neges gan Tempest/ Message from Tempest

Annwyl Rieni,

Ydych chi wedi archebu eich lluniau ysgol eto? Nodyn i’ch atgoffa mai’r dyddiad cau ar gyfer dosbarthu am ddim yn ôl i’r ysgol yw dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022.  Archebwch drwy wefan Tempest gan ddefnyddio eich dolen unigryw neu ewch  i www.tempest-orders.co.uk
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i archebu eich lluniau, mae croeso i chi gysylltu â Tempest ar 01736 751555 (opsiwn 3).
Llawer o ddiolch


Dear Parents,

Have you ordered your school  photos yet? A polite reminder that the closing date forfree deliveryback to school isWednesday 6th July 2022. Order through the Tempest website using your unique link or visitwww.tempest-orders.co.uk

If you need any assistance in ordering your photos, feel free to contact Tempest on 01736 751555 (option 3).

Many thanks,