Neges gan Tim Imiwneiddio BIPBC / Message from BCUHB Immunisations Team

Dear Parents,

 

Gweler gwybodaeth amgaeedig ynghylch clinigau galw heibio Ffliw Nasal i blant a allai fod wedi colli’r imiwneiddio yn yr ysgol: /

Please see enclosed information regarding Nasal Flu drop-in clinics for children who may have missed the immunisation in school:

 

Vaccination centres in North Wales offer drop-in clinics to boost protection against flu – Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

 

Canolfannau brechu yng Ngogledd Cymru yn cynnig clinigau galw heibio i gryfhau’r amddiffyniad rhag y ffliw – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

 

 

Cofion cynnes/ Kind regards,

 

Tim Imiwneiddio/ Immunisation Team