Neges gan Y Criw Cymraeg/ Message from Y Criw Cymraeg

Dydd Gwyl Dewi Hapus i chi gyd! Dyma bosteri i’ch helpu i ddysgu geirfa sy’n ymwneud a Dydd Gwyl Dewi Sant.
Oddi wrth y Criw Cymraeg.
Dydd Gwyl Dewi Sant Hapus – Happy St David’s Day to you all! These posters will help you learn vocabulary relating to St David’s Day
From Y Criw Cymraeg.