Newyddion / News

Clybiau Chwaraeon Ysgol / School Sports Clubs
Ni fydd unrhyw glybiau chwaraeon ar ôl ysgol yn cael eu cynnal nos yfory. Pan fyddent yn ail-gychwyn, mi fydd neges ar yr ap ⚽️ 🏀 🏉 
There will be no after school sports club tomorrow. When they’re re-starting a message will be shared on the app ⚽️🏀🏉