Newyddion / News

Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 and 6
Does dim clybiau chwaraeon ar ôl ysgol yn ystod yr hanner tymor yma oherwydd ymarferion Eisteddfod ar nos Iau. Mi rydym yn bwriadu cynnal ymarferion yn ystod amser ysgol gan bod cystadlaethau’r Urdd yn fuan. Mi fydd neges yn cael ei rannu gyda’r disgyblion yn egluro pryd mae’r ymarferion yma. 
No after school sport clubs will be held during this half term because of Eisteddfod practices on a Thursday night. Instead, practices will be held during school time in preparation for the upcoming Urdd competitions. A message will be shared with pupils explaining when these will be held.