Noson Rieni / Parents Evening

NOSWEITHIAU RHIENI DERBYN HYD AT FLWYDDYN 6 /
RECEPTION CLASS TO YEAR 6 PARENTS EVENING
11/3/24 & 13/3/24

Archebwch apwyntiad noson rieni drwy ddilyn y ddolen isod. Os hoffech apwyntiad rhithiol, ebostiwch athro/athrawes dosbarth eich plentyn. 


Book your parents evening appointment by following the link above. If you wish to have a virtual meeting, please email your child’s teacher. 

BYDD MANYLION AM NOSWIETHIAU RHIENI MEITHRIN YN CAEL EI RANNU GYDA CHI YN FUAN.
INFORMATION REGARDING NURSERY PARENTS EVENING WILL BE SHARED WITH YOU SOON.