Nosweithiau Rhieni / Parents Evening

Cofiwch fod angen archebu lle ar gyfer apwyntiad noson rhieni gyda athro/athrawes eich plentyn/plant. Gallwch wneud hyn drwy ddilyn y linc isod a hynny cyn Dydd Llun, Mai 17eg os gwelwch yn dda. Unrhyw broblemau, gadewch i’r Swyddfa wybod ac fe geisiwn ein gorau i’w sortio. 
Remember to book an appointment for parents evening with your child/children’s teacher. You can do this by following the link below before Monday, May 17th. Any problems, please let the office know and we will try our very best to sort things out. 
https://ysgolglanrafon.schoolcloud.co.uk/