Nosweithiau Rhieni / Parents Evening

Cynhelir Nosweithiau Rhieni Rhithiol Ysgol Glanrafon heno ac wythnos nesaf. Os ydych wedi archebu apwyntiad ar gyfer eich plentyn, dylech fod wedi derbyn ebost yn cynnwys linc i ymuno a’r cyfarfod. Unrhyw broblem, cofiwch gysylltu gyda’r ysgol. 
Ysgol Glanrafon’s Virtual Parents Evening will be held tonight and next week. If you have booked an appointment for your child, you should have received an email which contains the link to join the meeting. Any problems, please contact us.