Nosweithiau Rhieni Ysgol Glanrafon Parents Evening

Bydd y nosweithiau rhieni wyneb yn wyneb eleni. Archebwch apwyntiad drwy ddilyn y ddolen isod. Os hoffech apwyntiad rhithiol, ebostiwch athro/athrawes dosbarth eich plentyn. 
https://ysgolglanrafon.schoolcloud.co.uk/

Our parents evenings will be face to face this year. Book your appointment by following the link above. If you wish to have a virtual meeting, please email your child’s teacher. 

pdf icon Noson-Rieni-Parents-Evening.pdf
doc icon ParentGuide_en.docx