Parti Piws.

At rieni disgyblion Uned y Blynyddoedd Cynnar.

To the parents of the Early Years Unit’s pupils,

Cofiwch am Barti Piws Mwyaf y Byd ddydd Mercher yma, Ebrill 10fed. Cofiwch hefyd am eich dillad piws a chyfraniad o £1 er budd Meithrin Plus os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr am eich cyd weithrediad.

Remember – ‘The Biggest Purple Party in the World’ this Wednesday morning, April 10th. Also remember your purple clothes and £1 donation towards Meithrin Plus please. Many thanks for your co-operation.