PAWEN LAWEN

PAWEN LAWEN I CHI GYD!!!!!!

Heddiw, bydd eich plentyn yn dod a Pawen Pudsey adref gydag ef/hi ar gyfer ymgyrch Pawen Lawen Plant mewn Angen BBC Radio Cymru. Yr oll fydd angen i’ch plentyn wneud yw glynu (gyda tâp selo nid glud – gweler y llun) darnau o arian dros bawen Pudsey a’i dychwelyd i’r ysgol erbyn Dydd Gwener, Tachwedd 16eg. Hefyd, caiff y plant ddod i’r ysgol Dydd Gwener yna mewn dillad Pudsey, dillad smotiog neu eu dillad eu hunain (ond ni fydd angen iddynt dalu’n ychwanegol am hyn!). Diolch o galon.  

“PAWEN LAWEN” TO YOU ALL!!!!

Today, your child has received a Pudsey Paw as part of BBC Radio Cymru’s Children in Need “Pawen Lawen” campaign. “Pawen Lawen” simply means “high five”. All you have to do is stick coins (with sellotape not glue – see pic) to Pudsey’s Paw and send it back to school by Friday, November 16th please. The children can also wear Pudsey clothing, spotty clothing or their own clothes next Friday (but no additional money is needed for this!). Thank you very much!!